Dataretensie-opsomming

Hierdie opsomming toon die verstek kategorieë en doele vir die retensie van gebruikerdata. Sekere areas kan meer spesifieke kategorieë en doele hê as die wat hier gelys is.

Werf

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Gebruikers

Kategorie

Free student accounts

This is a category of users who have created free student accounts which may be removed after inactivity.


Doeleinde

Developer training

Data is preserved to facilitate the learning of developers who are enrolled as students in courses on this site.

Retensietydperk
6 maande
Wettige basisse
Toestemming (GDPR Art. 6.1(a)) Die dataonderwerp het toestemming gegee vir die verwerking van sy of haar persoonlike data vir een of meer spesifieke doele
Redes vir die verwerking van sensitiewe persoonlike data
Uitdruklike toestemming (GDPR Art. 9.2(a)) Die dataonderwerp het uitdruklik toestemming gegee vir die verwerking van daardie persoonlike data vir een of meer gespesifiseerde doelwitte, behalwe waar Unie- of Lidstaatwetgewing dit stel dat die verbod waarna in paragraaf 1 van GDPR Artikel 9 verwys word, nie deur die dataonderwerp oorheers mag word nie

Kursuskategorieë

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Kursusse

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Aktiwiteitsmodules

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie

Blokke

Doeleinde

Retensietydperk
Geen retensietydperk is gedefinieer nie