Andmete säilitamise kokkuvõte

See kokkuvõte näitab vaikimisi kasutajate info kategooriaid ja eesmärke selles süsteemis. Süsteemi mõnedel aspektidel võivad olla täpsemad kategooriad ja eesmärgid kui siin loetletud.

Sait

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Kasutajad

Kategooria

Free student accounts

This is a category of users who have created free student accounts which may be removed after inactivity.


Eesmärk

Developer training

Data is preserved to facilitate the learning of developers who are enrolled as students in courses on this site.

Säilitamise tähtaeg
6 kuud
Õiguslikud alused
Nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(a)) Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks
Eriliiki isikuandmete töötlemise põhjused
Selgesõnaline nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 9.2(a)) Andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ei saa andmesubjekt lõikes 1 nimetatud keeldu tühistada;

Kursuse kategooriad

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Kursused

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Tegevuste moodulid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Blokid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud