Datu-atxikipenaren txostena

Txostenak sisteman lehenetsitako kategoriak eta erabiltzaileen datuak atxikitzeko helburuak erakusten ditu. Eremu batzuek hemen zerrendatutakoak baino kategoria eta helburu zehatzagoak izan ditzakete.

Gunea

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Erabiltzaileak

Kategoria

Free student accounts

This is a category of users who have created free student accounts which may be removed after inactivity.


Helburua

Developer training

Data is preserved to facilitate the learning of developers who are enrolled as students in courses on this site.

Atxikipen-epea
6 hilabete
Oinarri legalak
Baimena (DBAO 6.1(a) artikulua) Interesdunak baimena eman du bere datu-pertsonalak helburu zehatzen baterako prozesatzeko
Datu pertsonal sentikorrak prozesatzeko arrazoiak
Onespen esplizitoa (DBAO 9.2(a) artikulua) Datu objektiboak baimen esplizitua eman diote datu pertsonalen tratamendurako helburu zehatz bat edo gehiago izateko, Batasuneko edo Estatu kideetako legearen arabera, GDPR 9. artikuluan aipatutako debekua altxa ez badaiteke.

Ikastaro-kategoriak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Ikastaroak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Jarduera-moduluak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Blokeak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu