Súhrn uchovávaných údajov

Tento súhrn zobrazuje predvolené kategórie a účely uchovávania údajov používateľa. Niektoré oblasti môžu mať špecifickejšie kategórie a účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Stránky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Používatelia

Kategória

Free student accounts

This is a category of users who have created free student accounts which may be removed after inactivity.


Účel

Developer training

Data is preserved to facilitate the learning of developers who are enrolled as students in courses on this site.

Čas uchovania
6 mesiacov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Výslovný súhlas (GDPR čl. 9.2(a)) Dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov, s výnimkou prípadov, keď právo Únie alebo členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 článku 9 GDPR nesmie dotknutá osoba zrušiť

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania