Кратак преглед података који се чувају

Овај кратак преглед приказује подразумеване категорије и сврхе задржавања корисничких података. Одређене области могу имати специфичније категорије и сврхе од оних које су овде наведене.

Сајт

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Корисници

Категорија

Free student accounts

This is a category of users who have created free student accounts which may be removed after inactivity.


Сврха

Developer training

Data is preserved to facilitate the learning of developers who are enrolled as students in courses on this site.

Период задржавања
6 месец(a)
Правне основе
Сагласност (GDPR Art. 6.1(a)) Субјект података је дао сагласност за обраду његових односно њених личних података у једну или више специфичних сврха
Разлози за обраду осетљивих личних података
Експлицитна сагласност (GDPR Art. 9.2(a)) Субјект података је дао изричиту сагласност за обраду тих личних података у једну или више одређених сврха, осим у случајевима када закон Унија или држава чланица предвиђа да забрана из става 1. ГДПР члана 9 не може бити укинута од стране носиоца података

Категорије курсева

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Курсеви

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Модули активности

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања

Блокови

Сврха

Период задржавања
Није дефинисан период задржавања